سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران

ابهر شهر خانه های سفید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

منطق الّاکلنگ ها

 

منطق الّاکلنگ ها

 

مجموعه غزل "منطق الّاکلنگ ها" نخستین مجموعه غزل سمیر عسگری شناطی که شامل پنجاه و چهار غزل است منتشر شد

غزل هایی که طی سال های 88 تا 91  سروده شده اند، دکتر امیر حسین اللهیاری مقدمه این کتاب را  نوشته اند و استاد باسم الرسام کار طراحی جلد آن را انجام داده اند

دوستان در ابهر می توانند این مجموعه را از کتابسرای سینا تهیه کنند

 

انگار خود کشی شده رسم نهنگ ها
در امتحان سر ننهادن به ننگ ها

سخت است باورش ولی انگار قصه بود
دنیای عاشقان? ماه و پلنگ ها

حالا بدون دلهره آرام می روند
آیینه های خسته به پابوس سنگ ها

پایان گرفت جنگ و غریبانه مانده اند
سربازهای مرده به دوش تفنگ ها

بالا می آورند تو را با اشاره ای
بیهوده است منطق الاکلنگ ها

وقتش رسیده باید از این راه بگذری
این بار می زنند برای تو زنگ ها